I Aftonbladet kan man idag läsa en artikel om en upprörd kvinna som känner sig diskriminerad för att hon inte får göra en knäoperation så länge hon röker. Och jag känner att jag blir lite upprörd över att hon helt saknar förståelse för vad rökningen gör mot henne, mot läkningen och mot samhället i stort. För henne gör det ingenting om hon får en försämrad sårläkning (säger hon nu ja, innan op) men hur vore det om hon vidgade synfältet lite och tänkte på vad en försämrad sårläkning skulle kunna innebära för samhället? Att hon får en förlängd vårdtid kostar mycket pengar och kan i slutändan vara anledningen till att andra i behov av vård måste vänta längre eller kanske helt gå utan för att varken pengar eller tid finns. Tänker hon någonsin på det? Jag hoppas i varje fall att hon får kvalificerad hjälp med rökavvänjning, att hon lyckas sluta eller hålla upp så hon får sin operation för i min önskevärld ska ingen behöva gå med smärta.

Lite tobaksfakta: en cigarett innehåller 4700 ämnen och kemiska föreningar och av dessa är minst 50 st cancerframkallande. Några andra ämnen som återfinns i cigaretter:

 • Nikotin – en kraftigt beroendeframkallande alkaloid som bland annat används som bekämpningsmedel mot insekter. (Om man skulle pressa ut nikotinet ur fyra (!) cigaretter och injicera i blodet dör man.)
 • Kolmonoxid – försämrar syretransporten i kroppen, långvarigt bruk ökar risk för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Vätecyanid – ett gift som använts i gaskammare för att döda människor.
 • Ammoniak – frätande ämne som kan förvärra sjukdomar i luftvägarna. Används i rengöringsmedel och gödningsmedel.
 • Bly – en tungmetall som anrikas i kroppen och kan orsaka fosterskador och skador på centrala nervsystemet.
 • Aceton – ett lösningsmedel som används bland annat till nagellacksborttagning.
 • Arsenik – ett gift som används till insektsgift och bekämpningsmedel.
 • Kadmium – används i batterier.
 • Metanol – används som raketbränsle.
 • Vinylklorid – används vid platstillverkning.
 • En massa mera ämnen som är allt annat än hälsosamma… 😦
Annonser