Gjorde ett test som LTU gjort för att undersöka och medvetandegöra studenters alkoholvanor. Nedan följer ett utdrag från mitt resultat…

Veckokonsumtion
Din totala veckokonsumtion av alkohol räknat i standardglas är 0 glas per vecka. Detta innebär sannolikt att din konsumtion inte utgör någon risk för din hälsa om du för övrigt är frisk och inte tar någon medicin som inte är lämplig i kombination med alkohol. Om du är osäker bör du fråga den läkare som har skrivit ut din medicin.

Dryckesmönster
Ditt dryckesmönster innebär sannolikt ingen risk att du skadar din hälsa eftersom du 0 gång per månad dricker 4 standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle t ex under en kväll. Kom ihåg att de gånger man dricker 4 standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle utsätter man sig för en risk att drabbas av olycksfallskada, eller andra medicinska och sociala problem – och risken ökar ju mer du överskrider gränsen. Risken ökar beroende på hur lång tid du tar på dig att konsumera alkoholen. Om du dricker i lugn takt och tar för vana att dricka ”varannan vatten” så mår du bättre både när du dricker och nästa dag.

Beräknad promillehalt
När du drack som mest under de senaste 3 månaderna hade du en uppskattad promillehalt på 0.24. Detta innebär sannolikt ingen större fara för din hälsa beroende på vart du befann dig när du drack. Men det finns alltid en risk för sociala problem och olycksfallskador när man inte är helt nykter. Observera att du under den tidsperiod du drack kan ha haft en högre promillehalt. Om du vill undvika att bli berusad och utsätta din hälsa för olycksfallskada, eller andra medicinska eller social problem kan du tänka på att dricka alkohol i en lugn takt och hålla dig till mindre än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle t ex under en kväll för då finns det ingen större risk att du uppnår en riskfylld promillenivå.

Jag ligger illa till alltså 😉

Annonser