Total frihet i min hjärna just nu, vissa hemma-måsten till trots kan min rastlösa hjärna nu härja fritt bland alla tänkbara ämnen istället för att bara vara fokuserad på omvårdnad och medicin. Och vilka tankar som kommer sen – jag trivs storligen med den kreativitet min hjärna tillåter sig nu när den inte är belamrad med skola. 🙂 Freedom!
Jag trivs jag med regn och tycker att det är alldeles utomförtjusande att lyssna till regnets smatter på tak och fönster, det ger grönskan extra liv och omvärlden känns lite renare. Regnet ger mig lov att kura i lugn och ro hemmavid, helst under täcket och med en bok. Nu börjar jag dock vara lite less på det evinnerliga skvalande som Hen där uppe bestämt sig för att sända ner på oss. Det är sommar (okej nästan) och jag vill vara ute – chilla, läsa, spela brännboll, grilla, dricka något gott, umgås med vänner… Allt detta underlättas ofantligt mycket av sol! Hörde du det Hen? SOL är det vi vill ha!!!
Hen är för övrigt ett alldeles fantastiskt ord, om det används på rätt sätt! Jag kan tycka att det är att gå för långt i könsneutralitetens anda att kalla allt och alla för hen.
En annan tanke om regn – under sista kursen nu så gjorde jag och min PIC P en litteraturöversikt på ämnet stress och utbrändhet bland sjuksköterskor – prevention, och sprang då på en mycket intressant intervention. Eller, del av intervention för att vara mera exakt. Den kallades för ”Draw a person in rain” och gick ut på att alla deltagare fick i uppgift att rita en person i regn. Inga mera instruktioner än så gavs och teckningarna analyserades sedan av kompetent personal. Analysen fokuserade på mängden regn i teckningarna (symboliserade mängden stress) och om personen på något sätt skyddade sig från regnet (symboliserade copingstrategier). Tyckte att det på många sätt var en intressant övning men finner ett litet problem med den – om man, som jag och säker många flera med mig, gillar regn då? Då symboliserar regnet kanske frihet och friskhet istället. Och då blir naturligtvis analysen missvisande. Hade velat föra ett resonemang om detta med dem som tog fram metoden, jag kan ju knappas vara den första som reagerat på detta och de måsta på något sätt tagit med det i beräkningen. Men hur?

Annonser